Cabecera

Xeoportal

da Deputación de Pontevedra

Visores > Detalle Visor

Patrimonio cultural

Visor de información sobre o patrimonio cultural, histórico, artístico e arqueolóxico da provincia de Pontevedra, constituído por unha selección de elementos patrimoniais segundo criterios de singularidade e representatividade dentro do conxunto do patrimonio local. Con esta selección búscase a identificación dun conxunto de elementos homoxéneos en número por cada municipio. Represéntanse máis de 400 elementos patrimoniais.