Cabecera

Xeoportal

da Deputación de Pontevedra

Xeoservizos

Xeoservizos

Os xeoservizos ou servizos OGC son servizos web que permiten intercambiar información xeográfica mediante a utilización de linguaxes específicas e protocolos estándar definidos polo OGC (Open Geospatial Consortium) sen ter que almacenala en local.