Cabecera

Xeoportal

da Deputación de Pontevedra

Que é o Xeoportal da Deputación de Pontevedra?

O Xeoportal da Deputación de Pontevedra é un sitio web cuxa finalidade é ofrecerlles ás e aos usuarios o acceso a unha serie de recursos e servizos baseados na información xeográfica. Permite a procura, o acceso e a visualización dos datos xeoespaciais utilizando un navegador e posibilita a integración, a interoperabilidade e o intercambio de información entre as diversas institucións, as empresas e a cidadanía.

Un xeoportal materializa a posta en práctica dunha infraestrutura de datos espaciais (IDE), que constitúe un conxunto de tecnoloxías, estándares, políticas, recursos humanos e usuarios, harmonizados e integrados nun entorno virtual para compartir información xeográfica na rede.

A IDE da provincia de Pontevedra denomínase IDEPo.

ipad
  • Icono mapa