Viveiro de empresas de Barro

Visor cos espazos dedicados a viveiros de empresa en Barro. Estas instalacións atópanse no polígono industrial de Barro.