Viveiro de empresas de Lalín

Visor cos espazos dedicados a empresas no viveiro de Lalín. Estas instalacións atópanse no polígono industrial Lalín 2000